Imprimare
PDF

Despre proiect

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară nr. 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de interventie 4.1. „ Intărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: „Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de munca
Contract nr.: POSDRU / 111/4.1/S/91810, "Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!"

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, în parteneriat cu Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Bacau, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Constanta, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Dambovita, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Ialomita, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Iasi, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Prahova, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Vrancea, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Braila, Agentia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Calarasi implementează începând cu data de 01.06.2011 proiectul strategic cu titlul ”Parteneriat public-privat pentru ocuparea forţei de munca”, POSDRU/111/4.1/S/91810.
Proiectul, derulat pe o perioadă de 3 ani, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 4
„Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” – Domeniul major de interventie 4.1. „ Intărirea capacitaţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Detalii suplimentare aici

 


Necesitate
In prezent SPO furnizeaza servicii de ocupare şi formare profesională, finanţate din bugetul asigurărilor de şomaj, fie prin personal propriu fie prin subcontractare. Restrîngerea cheltuielilor, reducerea numărului de personal, specializarea redusa a acestuia, face ca aceste servicii sa fie furnizate la un nivel calitativ inferior , la imposibilitatea furnizarii unor servicii sau pachete de servicii si la imposibilitatea abordarii si adaptarii lor la nivelul cerintelor pietei muncii.
Actualmente intre SPO si furnizorii privati de servicii de ocupare sau formare profesionala exista cel mult o relatie institutionala generata de obligativitatea acreditarii serviciilor prin intermediul AJOFM-urilor a celor dintai sau o relatie contractuala generata de subcontractarea unor servicii in cazul celor din urma, ceea ce nu determina o conlucrare reciproc avantajoasa, nici macar nu lasa posibilitatea cunoasterii si promovarii reciproce a serviciilor. In

 

Context
Proiectul propus contribuie direct la realizarea actiunilor promovate de POSDRU (consolidarea parteneriatelor cu partenerii sociali, modernizarea Serviciului Public de Ocupare) prin crearea unui parteneriat public/privat, format din furnizori de servicii de ocupare si formare profesionala din sectorul public, respectiv SPO si furnizorii privati de astefel de servicii din 10 judete. Parteneriatul gandit ca o retea , accesibila on line , actualizata permanenta, organizata si intretinuta de solicitant in calitatea lui de serviciu public, va aduce beneficii substantiale in trei directii, si anume: pe de o parte clientilor serviciilor furnizate de memebri retelei prin accesul facil la orice informatie legata de furnizor si serviciul furnizat, prin posibilitatea alegerii unui serviciu dintr/o paleta mult mai larga ceea ce genereaza si un raport cost/calitate mult mai eficient, in al doilea rand pentru SPO, prin imbunatatirea si diversificarea serviciilor furnizate clientilor, prin posibilitatea furnizarii de pachete de servicii in colaborare cu partenerii retelei, prin insasi posibilitatea furnizarii unor servicii pe care in mod curent nu le poate furniza, iar in al treilea rand pentru furnizorii privati de servicii de ocupare si formare profesionala, care inclusi intr/o retea activa si accesibila permanent au asigurata componenta de promovare, de credibilitate, crescandu/si astfel numarul de clienti.
Obiectivul general al proiectului constă în Imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO prin crearea unei retele de parteneri specializati in oferirea de servicii pe piata muncii, din sectorul public si privat.
Primul Grup tinta este format din 10 agentii judetene de ocupare a fortei de munca ce vor fi implicate in activitatile proiectului, fiind in acelasi timp si beneficiare ale actiunilor inreprinse prin proiect. Aceste agentii fac parte in regiunile de dezvoltare Sud –Est, Sud Muntenia si Nord – Est fiind selectate dupa mai multe criterii: in primul rand dupa vecinatatea geografica, acestea fiind din jumatatea de est a tarii, apoi dupa structura somajului ( rata somajului intre 5 % la Constanta si 9% la Ialomita), diferente substantiale care indica si diferente de abordare a masurilor de combatere a somajului, activitati economice comune intre judete : domeniul constructiilor de nave( Tulcea , Braila , Constanta), turism ( Tulcea, Constanta, Vrancea, Bacau, Prahova , Iasi), agricultura ( Ialomita, Calarasi, Constanta, Tulcea). Al doilea grup tinta este format din 100 de persoane din randul salariatilor SPO, cate 10 din fiecare
judet, ceea ce reprezinta intre 1/4 si 1/5 din salariatii fiecarei agentii , ce vor fi implicati in actiunile proiectului referitoare la transferul de bune practici si schimb de experienta , ceea ce le va conferi acestora o imbunatatire a competentelor si abilitatilor si implicit va contribui la atigerea obiectivului proiectului de imbunatatire si diversificare a tipurilor de servicii furnizate clientilor SPO.

Obiective specifice:
1. Crearea unei retele de parteneri , furnizori specializati in servicii de ocupare si formare profesionala in 10 judete din trei regiuni ale Romaniei, respectiv Sud-Est, Sud si Nord-Est.
2. Schimb de informatii si bune practici la nivel interregional si transnational pentru furnizarea serviciilor de ocupare in cadrul a 10 conferinte interregionale si 4 vizite de studiu transnationale.
3. Realizarea unui studiul privind impactul masurilor active si a serviciilor furnizate pentru identificarea si valorificarea oportunitatilor viitoare de formare profesionala si alte servicii de ocupare.
In cadrul proiectului, AJOFM TULCEA va derula urmatoarele activitati:
– Crearea reţelei de furnizorilor de servicii de ocupare şi formare profesională din fiecare judeţ. 4-12 Include subactivităţi care să asigure crearea unui centru de retea si identificarea furnizorilor, contactarea acestora si prezentarea proiectului si a avantajelor includerii in retea, in scopul atragererii acestoara in cadrul retelei, in fiecare din cele 10 judete.
– Crearea unui portal al furnizorilor identificaţi şi a serviciilor acestora, întreţinerea şi actualizarea lui. 5- 36 Include subactivităţi de transfer de cunostinte prin vizite de studiu transanationale , in 2 state ale UE cu traditie in colaborarea de tip public-privat precum si activitati de proiectare si punere in functiune a sistemului informatic.
– Conferinţe interregionale pentru transfer de bune practici 10- 32 şi schimb de experienţa în domeniul colaborarii cu furnizorii privati de serviciilor de ocupare şi formare in scopul identificarii celor mai bune solutii de colaborare de tip public –privat –va cuprinde 10 conferinţe, câte 1 în fiecare dintre cele 10 judeţe partenere, cu participarea a minim 50 persoane (membri ai SPO şi a instituţiilor cu care Serviciul Public de Ocupare colaborează, autorităţi locale, furnizori de servicii de ocupare, angajatori, clienti reprezentanţi ai presei) .
– Studiu privind impactul masurilor active de ocupare şi a serviciilor furnizate de membri reţelei. 13-35 - Forum cu tema „Realităţi şi perspective în ocuparea şi formarea profesională” 33- 35 cu participarea a cel puţin 100 de persoane, membri ai retelei , participanţi externi pentru prezentarea situaţiei din alte ţări şi corelării între diverse modele de succes pentru a se ajunge la variante adaptabile realităţilor locale.
- Forum cu tema „Parteneriatul public – privat o nouă şansă de dezvoltare a serviciului public de ocupare” 22-24 va constitui analiza unor direcţii noi şi inovatoare în domeniul ocupării şi a dezvoltării Serviciului Public de Ocupare. Se are in vedere participarea a cel puţin 100de persoane, cu experienţe cât mai vaste, inclusiv participanţi externi pentru prezentarea situaţiei din alte ţări şi corelării între diverse modele de succes pentru a se ajunge la variante adaptabile realităţilor locale.

Contact:
Pentru informatii suplimentare privind proiectul, va rugam contactati AJOFM Tulcea:
Iuliana LEFTER, Manager proiect
Telefon: 0240516858
Fax: 0240512171
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Despre proiect

Ultimele subiecte în forum

No posts to display.